Solpaneler för elektricitet

Iraq reference 4

Standardpaneler av multi eller monokristalin typ avsedda för att generera el. Sunnyteks solpaneler kommer från Sverige eller Polen och är av högsta kvalitet. Normala storlekarna är 150W vid mindre system och 250-300W vid större system. Vi har allt i montagematerial för dessa paneler likt aluminiumprofiler och kablar som behövs för att ansluta systemet. Sunnytek har även småpaneler för specialinstallationer från 3W till 120 W effekt och de passar på båtar, husvagnar och en del mindre fritidshus. Bilden till vänster visar en 1 KW installation i Basra i Irak med Svensk tillverkade solpaneler som har varit i drift 6 år med ett batterisystem. 

Tunnfilmspaneler eller Kiselbaserade paneler

Kísel ger mer el med den mätmetod som nu används och är billigare att inhandla. Tunnfilm blir större och dyrare men de ger mer el när solen ej är så stark och det är mulet eller halvmolnigt. I Sverige så har en tunnfilmspanel så pass stora fördelar och är ett givet val. Fördelarna över ett år är ca 10% mer el ur en tunnfilmspanel med samma märkeffekt. Vårt väder gör att egenskaperna är klart bättre än mono och multikristalina paneler. Vid starkt solljus blir panelerna varma varvid en tunnfilmspanel är klart bättre vid högre temperaturer. Temperaturkoefficienten är ca 50 % bättre.

Cigs solpaneler och soltegel tak samt byggelement med solpaneler. Foton och lösningar. .

Den nya tunnfilms-panelen Supreme (uppe till höger) i hel glas som har bra egenskaper och mycket bra hållbarhet. Tunnfilm ger klart med el i dåligt väder och klarar partiell skuggning bäst. Blank glas yta som håller sig renare än matt glas. Dessa paneler finns även i olika färger och halvgenomskinliga som ett solskyddsglas. Glaskasett i 2 glas med isolation. ( BIPV ) för byggnadsintegration av solpaneler.

solar-slate-pro

Solcells tegelpannor är en ny lösning som ger en hel del fördelar. Panelerna ser ut som tegel och ger 50W el vardera. Tegelpannan är gjord i glasfiber och stark och lätt och panelen är laminerad ovanpå ytan. De är tåliga och man kan gå på taket.

BIPV paneler är en typ av panel tänkt att användas som byggelement på byggnader. Här är solcellerna laminerade mellan två härdage glasrutor som är 10-12 mm tjocka totalt sett. De kan göras i många utföanden likt halvgenomskinliga likt på bilden men även med täckfolie i önskad färg. Här kan mans kapa tak och väggar på ett nytt sätt. BIPV paneler dämpar ljud mycket effektivt som balkongräcken ger en tystare miljö. 

BIPV kristalina paneler.  BIPV Tunnfilm generell information

Färgade solpaneler och byggelement öppnar för nya smarta lösningar och ny design.

Det finns en lösning för balkongräcken och staket med inbyggda ledningar såatt kablarna inte syns. Tekniken är mera vanlig utomlands. Dessa paneler har mycket lång livslängd och kräver inget underhåll.  Mera in formation om BIPV paneler.

Information om Supreme Mini solpaneler av tunnfilmsdesign med bästa egenskaperna för Svenska förhållanden. Måtten är 600x1200 mm i helglas och ger mer el än kiselpaneler mätt över året.

Flexibla solpaneler typ Flexisolar Sunnytek har en typ ac CIGS paneler i band med upp till sex meters längd. Dessa kan plaseras på kupade ytor eller plåttak och väggar.

CIGS flexibla solpaneler

Färgade solpaneler av kristallin typ som matchar tegel mm bättre.

solfanger8-1

Idebilder om hur solpaneler kan installeras och användas.

Invertrar och elektronik för solfarmer av olika storlek.

Nollenergihus i Sverige. Klipp elkabeln och gör egen energi.

Solfångare för varmvattenproduktion med absorbator. Dessa ger upp till 100 C i vattentemperatur och har liten vattenvolym. En panel ger ca 1,5-2 KW i värme för vatten

ASV solfångare

Hybridpanelen har solceller sittande på absorbatorn och de ger då 250W el och ca 1.1 KW varmvatten ur samma panel vattnet blir varmt och kan användas som försteg till en ren solfångare. Svensk tillverkning. Vi har alla tillbehör likt akumulatortankar och pumpar för att bygga kompletta system. Se installationerna i Afrika.
House power Kit SP 40 för mindre hus med sex lampor och mobilladdare för platser utan elnät. Fungerare i tält,  båtar och husvagnar eller i vedboden eller uthuset.

Power kit for small houses with solar panel + battery + 6 led lamps.

Soldrivna kyl och frys för sommarstugan eller båt / husvagn utan batteri

Transient och åskskydd för solpanelsanläggningar.  Ofta sitter panelerna högt och åskan gillar placeringen. Sunnytek har åskskdd för alla typer av installationer.

Solvattenpumpar som går direkt på en solpanel. All elektronik finns inne i den dränkbara pumpen som bara behöven en solpanel och sol för att börja pumpa. En MPPT regulator styr motorn så det alltid blir maximalt flöde.

Passar bra för vatten i stugan eller för bevattning av gräsmattan. Systemet sköter sig själv men kan fjärrstyras eller hanteras via mobilen.

Grid tie small inverters I Mikro inverters eller optimerare som används för att bygga små system som är ansluta till grinden. Dessa täcker in effektområdet 250W till 1KW och är en eller trefas.

Specialsida om de mest intressanta solpanelerna under 2020 med nya effektivare modeller

Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95