Bilder på BIPV solpaneler med Kristallin teknik

Vänster sida

Tak över gångväg på ett universitetsområde. Genomskinligt glas med solcellerna laminerade mellan skivorna. Härdat glas och stabil och underhållsfri design.

Höger sida

Staket med bullerdämpning med inlaminerade solceller inne i glasväggen. Lamineringen är en aning mjuk så detta ger en mycket effektiv ljuddämpning från i detta fall en väg.

Information om färgade solpaneler av olika slag.                                    Detaljerad in formation om bifaciala solpaneler

default (15)default (2)


Vänster sida  Heltäckande tak gjord med laminerade solpaneler. Här kan det t.ex vara ett garage eller en Parkeringsplats som då har väderskydd.

Höger sida  Tunnfilmspanel som tak där då beläggningen är halvgenomskinlig. Detta tappar en del effekt men taket får en speglande och ljusdämpande effekt.

Mer om BIPV på engelska.

Supreme tunnfilmspaneler på Engelska

 

Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95