Solfångare Typ ASV med absorbator

solfanger8-1

Denna Norska solpanel har över 50% av den Norska marknaden. Den är unikt enkel och den fryser inte på vintern och behöver inte glykol i slingan. Enkel installation som de flesta händiga kan göra själv om rörmokaren ansluter i pannrummet. En differentialtermostat känner när panelen är varm och då startar cirkulationspumpen som pressar upp vattnet. När det är kallt stannar cirkulationspumpen och via självfall rinner då vattnet ned till lagringstanken.

Uppkopplingen till vänster visar principen. En normal villa behöver 15-30M2 panelyta. Varje panel är 600x2000 mm ( 1.2 M2). Det behövs en lagringstank i pannrummet och1000 liter är vanlig och bör beräknas med den formel som finns i instruktionsboken. Sunnytek har passande tankar i stål eller rostfritt och en ny i plast med mycket bra isolering.Solpanelen levereras i en byggsats i stil med Ikea och skruvas ihop på taket. Notera att panelen ersätter tegeltak och är tät så skall taket renoveras så sparar installatioen pengar för material och arbete.

Slingorna är gjorda i saltvattenbeständig aluminium och klarar poolvatten med klor. Det gör panelerna perfekta för att värma poolen på sommaren till 27-30C. Panelytan brukar då vara ca 30% av polens yta som riktvärde.

Används den i polen på sommaren kan den paralellt kopplas som värmare för beredaren via ett omkopplingssystem. Om temperaturen är halvkallt och polen ej används går hela effekten till att värma huset. Värmepumpen ger mer effekt ur ljummet vatten än 2C ur ett kallt borrhål. Sunnytek har möjlighet använda vatten för en värmepump vattentyp parallellt med bergvärmen

Mer information om ASV solfångare

Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95