Energilager i container

Vi erbjuder flera typer av större energilager i moduler och containers. Dessa kan användas som energilager vid större solfarmer eller andra energikällor där de jämnar ut elförbrukningen. Med denna metod kan huvudsäkringarna minskas avsevärt.

Nu när elbilarna behöver mycket el och elnätet ej räcker till kan ett energilager vara till stor hjälp. Dessa kan även fungera som batteri back up när elen havererar.  Detta kan ske mera opfta säger experterna pga alla brister i elnätet i Sverige.

* Li-Fe-PO energi lager.

* Saltbatterier i energilager

* Ni-Mh batterier från Sverige med smart elektronik och intelligenta elbilsladdare

* Ni-Fe batterier av den gamla trygga modellen som fun gerar mycket länge

Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95