Tegelfärgade modeller

Några exempel på solteleg i tegelfärg.

Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95