Sunnyteks Sociala aktiviteter

CIMG0241

Sunnytek Solar Sweden AB sociala aktiviteter med fokús på byn Gakwende i Burundi, Östafrika

* Skolhemmet för barn och ungdomar med funktionsvariationer

* Mödra- och barnhälsovård

Fakta om Burundi


Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95