Kaplanturbiner med toppmonterad generator

806003775 5571000LHP1010428Tubular Turbine Generator02


Kaplanturbin med toppmonterad generator är idealisk i effektområdet 300W till 10KW om fallhöjden är mellan 1 meter och 5 meter. Den är mycket enkel och robust och med en generator över dammens yta så klarar den över-svämmningar bättre. Detta är förenklat en propeller i botten som drivs av vattentrycket och flödet. Under turbinen sitter en sugtub som skapar understryck som ger betydligt mer drag. Turbinen har ca 1 meters vattendjup men sugtuben kan vara 5 meter utöver detta. Fallhöjd från 1-10 meter.  Den minsta turbinen är på 300W och den största på 10 KW.                                                                                                                    * Mer om Kaplan  miniturbiner.

* Mer om Kaplan rörturbin 10 KW effekt med 12 meters fallhöjd.

high head 6

Information om vår egen unika Multi Kaplan turbin för högre effekter vid låga fallhöjder.

Dessa generatorer har en hel del variationer i frekvens och spänning så en extra stabiliering är bra att ha innan elen används.

Generator är borstlös och mycket driftsäker och enkel. Underhållet är enkelt och ringa.

Kaplanturbogeneratorn är en billig lösning med en prislapp från några tusen kr och uppåt.

Instruktionsbok om hur man installerar en kaplanturbin av mindre typ

Installation av en 1 KW kaplanturbin. Lite bra att veta saker.

Information om low head 10 KW Kaplan system.

Information om 50 KW kaplanturbin for 2 meters fallhöjd.

Information om 75 KW Kaplan turbin

Information om Kaplanturbiner på Engelska. Omfattande information.

Inverters för inkoppling av turbiner till elnätet i on eller off grid funktion.

Tabellen visar några standardmodeller med toppmonterad generator.  Bild nedan vänster en 1 KW turbin.

ZD2.5-1.0DCT4-Z, 2019 (kopia)


Vikten gör att båtfrakt är klart billigast men de mindre kan flygas till rimlig kostnad. Vi har de extratillbehör som behövs för en komplett installation mot hus som en off grid lösning. Ni kan ha en anläggning för under 10 000 kr komplett.


Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95