Francis turbiner  i kort

20131182236468662013118231815617

Vi har även en del andra turbiner och då mest större system i effektområdet 10 Kw till 500 KW. Detta täcker in det mesta i effekt storlek och vatten kapacitet för att generera ström ur mindre vattendrag.IMG 2627

Mer om våra Francisturbiner på Engelska.

Francisturbinen är då ett mycket bra alternativ med hög verkningsgrad samt goda regleregenskaper över stort effektområde. De är mera komplicerade med ställbara skovlar och en hel del mekanik men ger mycket el. Regleregenskaperna är mycket goda så med varierande förbrukning och en damm passar denna typ mycket bra.

*30 kW Francis turbin system

* 20 KW francis turbin för 30 meters fallhöjd.

*Francis  turbiner med 30 meters fallhöjd och 75-400 kW i storlek

*100 kW Francis system avsett för korrosivt vatten och 30 meters fallhöjd / 400 liter / sekund.

* 30 meters fallhöjd och 1.25 M2 / sekund  75 KW francisturbin.

* Francis turbiner 100-400 KW effekt.

201311823144077740958386


*

Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95