120 W vatten täta solpaneler för tak läggning

Detta system är mycket smart och ger ett vattentätt solpanelstak som då ersätter ett äldre tegeltak. Vid nybyggnad så behövs bara vanlig enkel takpapp och panelerna ligger lagda med läkt ovanpå takpappen.

Priset är rimligt och taket blir snyggt. Detta tak är planerat för projekt Skogsvallens 16 radhus.

Mer om dessa paneler med montage bilder mm.


Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95