PID skydd för solfarmer

PID problematiken är tämligen okänd men kan i vissa fall vara ett klart problem som kan kosta en massa kostnader och energiförluster. PID är en galvanisk ström genom solfarmen som ger krypströmmar som kan påverka solcellerna negativt. De flesta inverters har en transformatorlös design som då medger att dte kan bildas krypströmmar mellan potentialen i panbelerna och jorden som erroderar och degenererar solcellerna så de producerar sämre eller i värsta fall så havererar panelen.

Dessa galvaniska strömmar ökar med temperaturen och salthalten i luften. Hög solpanelsspänning ger mera galvaniska effekter och problem. Även i Svenige nära kusterna kan detta påverka och ge negativa effekter.

* Mera inforemation om PID sklydd och denna utrustning.


Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95