Kaplanturbiner

201583203937201953201582690421722873

Kaplanturbinen är lämpad för lägre fallhöjder och de minde modellerna är riktigt enkla och billiga. Typiskt klara de små turbinerna 2-5 meter och de större 1.5-10 meter i intervall. Den modell som visas på bilderna finns i området mellan 300W och 10Kw och är mycket enkel och driftsäker. Turbinhjulet sitter längst ned  generatorn har en rak axel och sitter ovanpå vattenytan. Under turbinhjulet sitter ett konat utlopp som ger en sugeffekt och fallhöjd. Generatorn är oftats av PM typ och en enkel konstruktion. Mekaniskt så har generatorn ett plast stöd lager längst ned och generatorn har 2 kullager. Underhåll med typ skiftnyckel så detta är enkelt och robust. Vi har större turbiner i flera steg upp till över 1 MW effekt. Prishäraden är  från ca 5500 kr för den minsta och drygt 10 000 kr för en 3 KW komplett system. Frakter tillkommer med båtfrakt.

1414809506

* 1 KW specialturbin för 1.5-2 meters fallhöjd och 80 liter / sekund.

* Större 26 KW kaplanturbin för låg fallhöjd.

Engelskt datablad med många fler vattenturbiner.

Regulator box ca 1000 kr extra och allt ex moms.

Engelskt datablad om mini kaplan turbiner vi levererar.

Nano turbiner 50W-300 W effekt.


workshop-5 Power Pal NZ 74HTB1BAh.llsmBKNjSZFsq6yXSVXaB copy
Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95