Vattenturbiner och andra vattenkraftverk

Vattenkraftverk kan se ut på olika sätt beroende på hur de skall användas. Den vikiiga parametern är fallhöjden och flödet som då säger hur mycket energi man kan ta ut. Sunnytek säljer ett antal små minikraftverk av flera olika modeller. Miniturbiner är riktigt billiga i inköp och drift. 

0.3-15KW New kaplan turbien

* Vi har information på vår Engelska sida om vattenkraft.

* Kaplanturbiner  Vi har ett stort utbud av dessa då de är den vanligaste typen som passar på massor av mindre vattendrag i Sverige. Pris från ca 3000 kr exklusive moms.

* Francis turbiner  är en bra design med hög verkningsgrad. De finns från ca 15 KW och uppåt och täcker in fallhöjder mellan 15 meter till 100 meter. De har ställbara skovlar och kan fungera bra över ett varierande flödesintervall. Priser från ca 30 000 kr och uppåt.

* Vattenturbiner 300W-30 KW av Francis eller Turgo / Pelton typ. Katalog typ PDF.

20kw-Micro-Hydroelectric-Generator-T30-20SCTF4-6-Z-

* Pelton turbiner.  Högtrycksturbin som behöver fallhöjder från 80 meter till 1000 meter. 

* Turgo turbiner är en turbin mellan 20-80 meters fallhöjd med en del likheter med en Peltonturbin då den har ett kupat  skovelhjul. Kan passa bra i fjällbäckar. Priser från under 10 000 kr och uppåt.

* Turgo mikroturbiner på 50-300W effekt och 230 volts spänning. Prislapp från drygt 2000 kr och uppåt.

* Vattenhjul och Archimedesturbiner är riktigt gammal konstruktion de har funnits i många år men finns nu i modern tappning för fallhöjder 1 meter - ca 3 meter. 

FG-P4000 8000 0428WBG改 (kopia) 201392792134837

* Propellerturbiner är en flytande vattenturbin med en propeller driven turbin. Den flyter och utnyttjar vattnets hastighet.  Pris ca 40 000 kr exklusive moms.     * Elgenerering i strömt vatten. Lite mera.

* Microturbine nanotyp är den absolut minsta turbinen med endast 10W uteffekt. Matas med en 15 mm slang och ca 10 meters fallhöjd. Kan passa på semestern för att  ladda mobilen.  Pris under 500 kr exklusive moms

* Micro turbine 50W-200W effekt är en liten enkel Turgo/ Pelton turbin med mycket måttlig prislapp. Kan matas med en vanlöig svart 25 till 63 mm diameter plastslang. Prislapp ca  1000-3000 kr ex moms

* 5 KW turbin för 14 meters fallhöjd.     * 10 KW turbin för 14 meters fallhöjd

* Vattenintag med för damm för vattenturbiner. Lite smart design hur man får pålitligt vattenflöde.

Hydro power manual med information för den som vill bygga ett mindre kraftverk.

* Inverters för vatten och vindturbiner.          * Retur till Fixarsidan

Horizontal-Francis-Turbine-UnitUnknown 2
Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95