A - silicon färgade solpaneler

Dessa paneler har infärgade bekläggningar så de får en mera spännande färg som kan passa på många ställen. De tappar en del effekt och kostar mer men de har då även en design funktion genom utseendet.

Prishäraden på dessa paneler är ca USD 2.5 / W ex frakt och pallvis




Sunnytek Solar Sweden AB: cONTACT+46 73 708 80 64, +46 73 774 67 95